ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਨੂੰ 120 WPM ਸਪੀਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਨੂੰ 80 , 100 ਤੇ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Daily Ajit Punjabi 120 WPM Shorthand Dictationsਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 WPM ਸਪੀਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕੋ।


PAID DICTATIONS


Click Buy Subscription Plan 


01 January 2023

Dictation play only in Google Drive Mobile App.

Start Karan toh baad Google Drive Nu daily Refresh kar leya jaave.Subscription lete time apna G-mail ID bilkul correct leekhe. 


Any Query Please Message on Whats App Number 
98771 10107

Post a Comment

Previous Post Next Post