Pitman Book English Shorthand Dictations, jab koi student English shorthand ki shuruwat karta hai toh sabse main Pitman Book hai.


Pitman Learner Book Shorthand Dictations

Pitman Book all dictations is article mai cover ki gayi hai kyunki learner students jitne bhi hai unki suggestion thi ki aap pitman learner book ki dictations upload kare.


Mai peechle kafi dino se is par work kar raha tha ki learner students ki bhi help ho aur woh shorthand ko seriously le.


Bahut se Govt. Departments mai isme se bhi paragraph bole jate hai 60wpm se lekar 80wpm tak ke.


Jisne Pitman Book ki English Steno Dictations cover karli woh kabhi bhi English Steno mai maar nahi khata, kyunki iski vocabulary strong and sufficient hai test pass karne ke liye.


Pitman Book Shorthand DictationsExercise 11

Download/download/button


Exercise 19

Download/download/button


Exercise 21

Download/download/button


Exercise 25

Download/download/button


Exercise 29

Download/download/button


Exercise 26

Download/download/button


Exercise 30

Download/download/button


Exercise 33

Download/download/button


Exercise 34

Download/download/button


Exercise 37

Download/download/button


Exercise 38

Download/download/button


Exercise 41

Download/download/button


Exercise 42

Download/download/button


Exercise 45

Download/download/button


Exercise 46

Download/download/button


Exercise 49

Download/download/button


Exercise 50

Download/download/button


Exercise 53

Download/download/button


Exercise 54

Download/download/button


Exercise 57

Download/download/button


Exercise 58

Download/download/button


Exercise 63

Download/download/button


Exercise 64

Download/download/button


Exercise 67

Download/download/button


Exercise 68

Download/download/button


Exercise 71

Download/download/button


Exercise 72

Download/download/button


Exercise 75

Download/download/button


Exercise 76

Download/download/button


Exercise 79

Download/download/button


Exercise 80

Download/download/button


Exercise 81

Download/download/button


Exercise 82

Download/download/button


Exercise 85

Download/download/button


Exercise 86

Download/download/button


Exercise 89

Download/download/button


Exercise 90

Download/download/button


Exercise 93

Download/download/button


Exercise 94

Download/download/button


Exercise 98

Download/download/button


Exercise 101

Download/download/button


Exercise 102

Download/download/button


Exercise 105

Download/download/button


Exercise 106

Download/download/button


Exercise 109

Download/download/button


Exercise 110

Download/download/button


Exercise 113

Download/download/button


Exercise 114

Download/download/button


Exercise 115

Download/download/button


Exercise 116

Download/download/button


Exercise 117

Download/download/button


Exercise 118

Download/download/button


Exercise 119

Download/download/button


Exercise 120

Download/download/button


Exercise 121

Download/download/button


Exercise 122

Download/download/button


Exercise 123

Download/download/button


Exercise 124

Download/download/button


Exercise 125

Download/download/button


Exercise 126

Download/download/button


Exercise 127

Download/download/button


Exercise 128

Download/download/button


Exercise 129

Download/download/button


Exercise 130

Download/download/button


Exercise 131

Download/download/button


Exercise 132

Download/download/button


Exercise 133

Download/download/button


Exercise 134

Download/download/button


Exercise 135

Download/download/button


Exercise 136

Download/download/button


Exercise 137

Download/download/button


Exercise 138

Download/download/button


Exercise 139

Download/download/button


Exercise 140

Download/download/button


Exercise 142

Download/download/button


Exercise 144

Download/download/button


Exercise 148

Download/download/button


Exercise 150

Download/download/button


Exercise 152

Download/download/button


Exercise 154

Download/download/button


Exercise 156

Download/download/button


Exercise 158

Download/download/button


Exercise 160

Download/download/button


Exercise 162

Download/download/button


Exercise 164

Download/download/button


Exercise 166

Download/download/button


Exercise 168

Download/download/button


Exercise 169

Download/download/button


Exercise 170

Download/download/button


Exercise 172

Download/download/button


Exercise 174

Download/download/button


Exercise 175

Download/download/button


Exercise 177

Download/download/button


Exercise 179

Download/download/button


Exercise 180

Download/download/button


Exercise 182

Download/download/button


Exercise 185

Dictation/download/button


Exercise 187

Download/download/button


Exercise 188

Download/download/button


Exercise 189

Download/download/button


Exercise 190

Download/download/button


Exercise 191

Download/download/button


Exercise 192

Download/download/button


Exercise 193

Download/download/button


Exercise 194

Download/download/button


Exercise 195

Download/download/button


Exercise 196

Download/download/button


Exercise 197

Download/download/button


Exercise 198

Download/download/button


Exercise 199

Download/download/button


Exercise 200

Download/download/button


Exercise 201

Download/download/button


Exercise 202

Download/download/button


Exercise 203

Download/download/button


Exercise 204

Download/download/button


Exercise 205

Download/download/button


Exercise 206

Download/download/button


Exercise 207

Download/download/button


Exercise 208

Download/download/button


Exercise 209

Download/download/button


Exercise 210

Download/download/button


Exercise 211

Download/download/button


Exercise 212

Download/download/button


Exercise 213

Download/download/button


Exercise 214

Download/download/button


Exercise 215

Download/download/button


Exercise 217

Download/download/button


Exercise 219

Download/download/button


Exercise 221

Download/download/button


Exercise 223

Download/download/button


Exercise 225

Download/download/button


Exercise 227

Download/download/button


Exercise 229

Download/download/button


Exercise 231

Download/download/button


Niche Comment karke koi bhi information le sakte hai shorthand related.

3 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post