Punjab Remote Sensing Centre, Ludhiana, kuch saal ke baad steno-typist ki posts nikalta hai.Punjab Remote Sensing Centre, LudhianaJisme same PAU Steno typist ki tarah hi English 80 WPM and Punjabi 50 WPM speed se paper conduct kiya jata hai.


Punjab Remote Sensing Centre, Punjab mai mostly , Progressive Magazine, Kailash Chandra Magazine and English Tribune mai se dictation ki jaati hai.

Daily apko English 80 wpm and punjabi 60 WPM dictations dictate ki jayegi.


English 80 WPM- 5 Minutes

English 90 WPM- 5 Minutes

Punjabi 60 WPM- 5 Minutes


Subscription Plan Monthly Fee

1 Month Pack


Subscription Plan with Checking
Daily English and Punjabi Paragraph Checking

1 Month Pack

PAID Dictations

Punjab Remote Sensing Centre Steno Dictations

Start DictationsPost a Comment

Previous Post Next Post